Past Events

वेळ अनमोल - वेळ व्यवस्थापनावर मराठीतून कार्यशाळा - ठाणे

09 Jun 08:30 - 18:30 09 Jun 08:30 - 18:30 - Thane Thane
HOTEL ALKA Residency HOTEL ALKA Residency
२४ त स ऐवज द वस च ३० त स म ळ ल तर प रत ल क तर ह आजच क म उद य वरच ढकलल ज ईल? दडपण, व ळमर य द , त णतण व व च लढकल कश ह त ळ व ? श क फक त एक च द वस त श ल श त ड ल य च य व ळ अनम ल स म न...   More info

मंत्र यशाचा - यशप्राप्तीवर मराठीतून कार्यशाळा - ठाणे

10 Jun 08:30 - 18:30 10 Jun 08:30 - 18:30 - Thane Thane
Hotel Alka Hotel Alka
अपयश च य भ त न तडज ड च आय ष य जगत आह त क ? हव असल ल यश न र म ण कस कर व ? श क फक त एक च द वस त!!! श ल श त ड ल य च य व ळ अनम ल क र यश ळ त. स पर क ७२०८११२३३१ https:/searchlightwithin...   More info


© 2018 Siguez